Op onderstaande data vergadert onze fractie in de Hofmanzaal van de Kunstgreep in Oostzaan. De vergadering is openbaar.
Als u over een bepaald onderwerp wilt (mee)praten meld dit dan vooraf even aan een van onze fractieleden.
We beginnen om 19:30.

22 januari
05 februari
04 maart
11 maart
18 maart
08 april
22 april
13 mei
20 mei
27 mei
10 juni
17 juni
24 juni
01 juli
08 Juli