Op onderstaande data vergadert onze fractie in de Hofmanzaal van de Kunstgreep in Oostzaan. De vergadering is openbaar.
Als u over een bepaald onderwerp wilt (mee)praten meld dit dan vooraf even aan een van onzr fractieleden (https://pvdaoostzaan.nl/fractie).
We beginnen om 19:30

22 Januari 

05 Februari

04 Maart

11 Maart

18 Maart 

08 April

22 April

13 Mei

20 Mei

27 Mei

10 Juni

17 Juni

24 juni

01 Juli

8 Juli