"Sombere tijden" door Eelco Taams

Door: Eelco Taams, fractievoorzitter PvdA Oostzaan.

Met die overvloedige zonneschijn waarmee deze lente is begonnen zou je het niet zeggen. Het nieuwe geluid van deze lente is stilte. Het is stil op straat, in de scholen, de restaurants, de theaters, op de sportvelden en in de raadszaal. We moeten elkaar mijden als de pest.

De coronaregels gelden ook in Oostzaan en worden gehandhaafd! Burgemeester Rob Meerhof nam snel stevige maatregelen om het risico van verspreiding van het dodelijke virus te beperken, met name de afsluiting van het Twiske. Door het mooie weer werd het daar veel te druk en kwamen mensen toch samen. Een verbodsbord is daarbij overigens niet voldoende, maar moet worden afgedwongen met zware betonnen roadblocks. Jongeren weten die dan wel weer te omzeilen door bijvoorbeeld met bootjes midden op de Westplas samen te scholen. Handhaving op het water is minimaal.

Ik heb in een brief aan het college de problemen voor ZZP’ers en flexwerkers onder de aandacht gebracht en gevraagd wat de gemeente voor hen kan doen. Het college heeft actief maatregelen ter ondersteuning van ondernemers ter hand genomen zoals uitstel van betaling van lokale lasten en huur van gemeentelijke panden. Prima. Ik hoop dat ook flexwerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in aanmerking komen voor lokale lastenverlichting en zonodig via de schuldhulpverlening worden geholpen de klappen op te vangen. De klap van de pandemie zal nog lang nadreunen op sociaal-economisch gebied.

samenscholing ophetwater

Ondertussen moet de lokale democratie doorgang vinden. De gemeenteraad van Oostzaan heeft al in maart via Zoom een eerste ronde van digitaal overleg van presidium, commissies en raad gedaan, met formele, fysieke besluitvorming door burgemeester en een raadslid als wettelijk sluitstuk. Van Zoom moet worden afgestapt vanwege veiligheidsrisico’s. De volgende ronde gaat met Skype. Het is maar goed dat Poetin weinig belangstelling heeft voor de besluitvorming in Oostzaan. Belangrijkste punt was de kadernota van OVER-gemeenten. Daarover heeft de raad door middel van een initiatiefvoorstel een zienswijze ingediend waarin een aantal criteria worden aangegeven waaraan een kadernota voortaan dient te voldoen. Ook de nieuwe gemeentelijke verordening woonruimteverdeling is vastgesteld.

Landsmeer heeft het college van Oostzaan uitgenodigd om te gaan praten over fusie. Opmerkelijk is dat ze Wormerland niet hebben uitgenodigd. Willen ze ons uit elkaar spelen? Stel dat OVER wordt ontbonden en Oostzaan met Landsmeer fuseert. Hoe sterk is dan de gemeente die ontstaat? Zonder Wormerland erbij moet je niet willen praten. Fusie met Landsmeer zal een tussenstap zijn naar een grotere Waterlandse fusie die een onsamenhangende, instabiele  en dure verzameling dorpen vertegenwoordigt die in hoge mate afhankelijk blijft van Amsterdam, Purmerend en Zaanstad.

Eelco Taams.