PvdA Oostzaan in Aktie

Op 14 mei is de traditionele Oostzaanse Moederdag braderie. Voor de fractie van de PvdA een moment om weer eens met de Oostzaners in contact te komen. Daarom hebben we besloten om een stand af te huren en daar herkenbaar te verschijnen. Doel is in contact tekomen met Oostzaners en te polsen wat er leeft, dit doen we met een ideeënbox, waarin iedereen een idee, vraag of opmerking kan deponeren. Wij als fractie gaan dan aan de slag om er iets mee te doen. We zullen op deze site de voortgang van de afhandeling met de inzenders en de rest van het dorp delen.

Verder biedt het ons de gelegenheid mensen enthousiast te maken voor de politiek en natuurlijk vooral voor de PvdA.

Maar ook leden zijn natuurlijk van harte welkom op de stand voor 'Morele Bijstand'.