Bij de verkiezingen voor de provinciale staten is de lokale PvdA met (voorlopig) 9,5% van de stemmen, de derde partij van het dorp geworden. Bij de Waterschapsverkiezingen scoorden we met 9,3% weliswaar een 5de plek maar uit de percentages blijkt in ieder geval dat we een stabiele achterban in Oostzaan hebben. De storm die BBB heet is aan ons voorbij gegaan. Waarvoor dank aan alle trouwe kiezers.

We wensen alle gekozene PvdA-ers in de beide gremia veel wijsheid en succes bij het invullen van hun taak.