Ondertekening coalitieakkoord 2022-2026

Inleiding

Oostzaan doet ertoe! En dat willen we zo houden. Deze coalitie heeft ambities voor Oostzaan. Deze ambities moeten de komende jaren verder vorm krijgen. Wij vinden het van het allergrootste belang dat de gemeente de komende jaren stabiel en betrouwbaar is. Naar inwoners toe maar ook politiek. Het is belangrijk een volwaardige partner te zijn in de regio. We zoeken de balans tussen aandacht voor de mens, de ontwikkeling van de gemeente, de economie en onze natuurlijke omgeving.

We zoeken naar ruimte om kansen te pakken en ambitieus naar de toekomst te kijken. Hierin willen we investeren en tegelijkertijd op onze financiën passen. Dat doen we met en voor onze inwoners en ondernemers én met de blik open naar de omgeving gericht.

Dit is de eerste alinea van het coalitieakkoord. Klik op de onderstaande knop voor het gehele document.

coalitieakkoord oostzaan 2022-2026