Eelco Taams

Overal in Nederland zijn coalitieonderhandelingen in volle gang na de voor ons succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen. Zo ook in Oostzaan. In theorie waren vier combinaties mogelijk in ons dorp die tot een meerderheid konden leiden: 3 met de VVD en 1 zonder. D66 (1 zetel) gaf direct aan niet te zullen deelnemen aan coalitievorming. Na een informatieronde besloot de VVD (5 zetels) ons uit te nodigen voor verdere gesprekken en daar zijn we op in gegaan. We vinden het ongepast om mee te doen aan pogingen om buiten de verreweg grootste partij in de raad om tot een coalitie te komen (GL, CDA, PvdA). Een optie die overigens na de installatie van de nieuwe raad kwam te vervallen doordat de GL fractie uiteenviel.

Het CDA koos er na een gesprek met de VVD voor om af te zien van deelname aan de gesprekken. Wel hebben ze desgevraagd schriftelijk input geleverd voor het collegeprogramma. (Bijna) Ex Wethouder Rob Monen (Groep Monen) heeft aangegeven zich constructief te willen opstellen ten behoeve van een stabiel en betrouwbaar gemeentebestuur.

En dat laatste is voor Oostzaan van levensbelang in deze moeilijke tijd. De financiƫn staan onder grote druk en de ambtelijke organisatie heeft dringend versterking nodig. De onderhandelaars van beide partijen zijn er vanaf het begin van doordrongen geweest dat hun eendrachtige samenwerking in een coalitie de grootste kans op de gevraagde stabiliteit levert.

Dat wil niet zeggen dat de onderhandelingen een makkie waren. We hebben een reeks intensieve gesprekken op de inhoud achter de rug. VVD en PvdA denken nu eenmaal heel verschillend over sommige zaken. Maar de sfeer was positief en beide partijen stelden zich constructief op. Dit heeft op 21 april tot een onderhandelaarsakkoord geleid over programma en portefeuilleverdeling. Daarmee gaan we naar de Oostzaanse PvdA-leden met het verzoek in te stemmen met het coalitieakkoord en deelname aan het college. Onze raadsleden en fractieassistenten zijn ingenomen met het bereikte resultaat waarin we ruim voldoende terug vinden van ons verkiezingsprogramma.

De vergadering van Oostzaanse leden vindt plaats op 12 mei om 19.30 in de Raadszaal van Oostzaan en is toegankelijk voor alle leden van de afdeling. Echter: alleen de Oostzaanse leden hebben stemrecht!

Eelco Taams