In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen kwam Michel Westdijk (PvdA fractieassistent) met het idee om uit te zoeken of het mogelijk zou zijn dat de Belbus wordt ingezet om oudere, minder goed ter been zijnde Oostzaners van en naar het stembureau te vervoeren. Met vereende krachten is dat idee in een motie opgeschreven. Tijdens de raadvergadering van 5 oktober is deze als motie-Vreemd, samen met de VVD fractie, ingediend. Het college wordt in de motie opgeroepen in samenspraak met de Belbus dit te organiseren, inclusief natuurlijk de communicatie hierover. De portefeuillehouder kon zich wel vinden in het gevraagde en zag ook mogelijkheden, ook de andere fracties vonden het een goed idee en hebben voorgestemd zodat het college aan de slag kan.

De laatste berichten zijn dat het er allemaal goed uit ziet en er zijn nog 3 weken over om het bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Op deze manier helpen we een aantal Oostzaners bij het uitoefenen van hun democratisch recht.

Ook de Belbus bedankt voor de welwillende medewerking.