Eelco Taams

Oostzaan, 13 mei 2022.
Donderdagavond jl. heeft een grote meerderheid van de leden van PvdA voor het coalitieakkoord gestemd dat PvdA en VVD onderhandelaars zijn overeengekomen. Daarmee is een belangrijke stap tot vorming van een nieuw college in Oostzaan gezet.

In de PvdA is de fractie statutair verplicht om een onderhandelingsresultaat na verkiezingen ter goedkeuring aan de leden voor te leggen. De goed bezochte bijeenkomst in de KunstGreep kende uitgebreide en soms stevige gedachtenwisseling over de inhoud van het akkoord.

Die inhoud wordt binnenkort gepubliceerd, alsmede samenstelling en portefuilleverdeling van het nieuwe college. Op maandag 16 mei wordt het akkoord om 19.00 ondertekend door de lijsttrekkers Rosemarijn Dral (VVD) en Eelco Taams (PvdA)